were_hiring

Thirrje për sherbim konsulence

Pozicioni: Konsulent për mbështetje me trajnime për të rinjtë dhe të rejat të cilët do të marrinpjesë në ciklin e trajnimeve për sipërmarrjen.Titulli i projektit: “Rrugëtimi i të rinjve drejt mirëqenies, fuqizimit dhe qëndrueshmërisë”Vendi: Shkodër ...

were_hiring

Thirrje per konsulence

Thirrje për konsulencë Pozicioni: Konsulent për ndërtimin e moduleve të trajnimit bazuar mbi manualin e shërbimeve sociale të integruara për familjen. Titulli i projektit: “Shërbime Sociale të Integruara për një zhvillim të qëndruesh ...