Untitled design (9)

Fuqizimi i të rinjve vulnerabël për të maksimizuar potencialet dhe për tërritur aftësitë e tyre profesionale dhe të fuqizimit ekonomik në Kamëz

“Fuqizimi i të rinjve vulnerabël për të maksimizuar potencialet dhe për të rritur aftësitë e tyre profesionale dhe të fuqizimit ekonomik në Kamëz” po zbatohet nga Fondacioni “Ndihmë Për Fëmijët” me mbështetjen financiare të GIZ Shqipëri. Kohëzgjatja ...