mmmmm

Cikli i Trajnimeve mbi “Punën Sociale të Decentralizuar”

“Puna Sociale e Decentralizuar”

Cilat janë parimet themelore të punës së punonjësit social me komunitetet në nevojë?

Cilat janë qëndrimet e duhura?

Si të vendosim kontaktet dhe urat e besimit me familjet?

Roli dhe përshkrimet e punës së punonjësit social.

Këto janë disa çështje që po diskutohen në trajnimin tre-ditor të një cikli trajnimesh që NPF, me mbështetjen e Universitetit të Shkencave të Aplikuara të Luçernës po organizon për 50 punonjës socialë të bashkive Fier, Pogradec, Lezhe, Krujë dhe Lushnje si dhe punonjës nga struktura të decentralizuara të shërbimeve.

Ky trajnim mbahet në kuadër të programit “Askush të Mos Mbetet Pas” të Kombeve të Bashkuara UN nën mbikqyrjen e Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara UNDP financuar nga Qeveria Zvicerane.

 
United Nations Albania UNDP Albania Embassy of Switzerland in Albania #SDGs

nnn
nn
n
mmmmm
mmmm
mm
mmm

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *