Untitled design (6)

Rritja e Aftësive Sipërmarrëse të të Rinjve nga Grupet në Nevojë

Projekti “Fuqizimi i të Rinjve” është një ndërhyrje pesë-vjeçare (e filluar në Janar 2016) që synon aftësimin personal dhe profesional të të rinjve në nevojë dhe dhënien e mundësive për të dalë nga cikli i varfërisë në mënyrë të qëndrueshme. Përmes komponentit të sipërmarrjes, projekti mbeshtet të rinjtë nga grupet në nevojë për rritjen e aftësive sipërmarrëse, konceptimin, ngritjen dhe zhvillimin e nismave të tyre të biznesit.

Përfituesit e synuar:

  • Jeni të rinj nga mosha 16 – 22 vjeç;
  • Mendoni se jeni përfaqësues i grupeve në nevojë;
  • Jeni banor i njerës prej bashkive të mëposhtme: SHKODËR, VAU I DEJËS, MALESI E MADHE, ELBASAN, CËRRIK dhe GRAMSH

Afati i aplikimeve është deri më datë: 10.12.2019

Të të rinjtë nga Cërriku, Elbasani dhe Gramshi mund të aplikojnë nëpërmjet linkut të mëposhtëm:

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

http://bit.ly/2KmG1JR

Të të rinjtë nga Shkodra, Vau i Dejës dhe Malësia e Madhe mund të aplikojnë nëpërmjet linkut të mëposhtëm:

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

http://bit.ly/2OdbRKa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *