photo-2 (1)

Workshop për hartimin e Planit Vjetor të Punës (LNB)

Fondacioni “Ndihmë për Fëmijët” organizoi sot një workshop për hartimin e Planit Vjetor të Punës së projektit “Shërbimet Sociale të Integruara për zhvillimin e qëndrueshëm social dhe ekonomik të Romëve dhe Egjiptianëve” pjesë e programit Leave no One Behind (LNB) me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga struktura të decentralizuara dhe stafet sociale të bashkive Fier, Lezhë, Krujë, Pogradec, Urë Vajgurore, Përmet dhe Bulqizë.

photo 1
photo 2
photo 3

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *